Over Max

 
Wie is Max?
 
Max is een verenigingsman, werkzaam in de werving en selectiebranche, al vele jaren politiek actief maar vooral trotse vader van 2 prachtige dochters en echtgenoot van Marie-Celine. Mijn familie, de gemeenschap, mijn omgeving, de regio, de stad zeg maar de mensen om me heen zorgen dat ik heerlijk in mijn vel zit. Vanuit dat gevoel kan en wil ik een steentje bijdragen aan die prachtige provincie, waarin wij met zijn allen wonen, werken en leven.
 
Mijn politieke interesse begon al op mijn 15e. In Kerkrade was ik mede-oprichter van het CDJA, de jongerenafdeling van het CDA. Mooi om te kijken in de keuken van de politieke arena. Op jonge leeftijd al kennis maken met besturen, ontdekken wat er bij mensen en verenigingen leeft, wat 
belangrijk is, wat de mogelijkheden én de onmogelijkheden zijn. Op die manier meepraten, meebesturen en beslissingen durven te nemen. Een prachtige leerschool om enkele jaren later het échte politieke werk te mogen ervaren. Ruim 17 jaar geleden koos de Kerkraadse burger mij dan ook met voorkeur in de gemeenteraad. Vier jaar lang mocht ik als raadslid zitting nemen in de commissie Ruimtelijke Ordening. Een drukke taak, vanuit het niets maar een enorm goede leerschool. De afgelopen 12 jaar ben ik wederom 3 verkiezingen achter elkaar met voorkeurstemmen gekozen in de gemeenteraad, waar ik als fractievoorzitter leiding mocht geven aan de CDA-fractie. Daarnaast was ik plaatsvervangend voorzitter van de Gemeenteraad, lid van het presidium en lid van het seniorenconvent. Eervolle taken die ik met veel plezier heb uitgeoefend tot maart 2014. Bewust heb ik toen niet meer meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen. Na 16 jaar Raadslidmaatschap is het belangrijk om plaats te maken voor opvolging in het belang van de gemeenschap en van het CDA. Graag wil ik de ervaring en de bijdrage die ik heb mogen leveren voortzetten. Vandaar dat ik kandidaat ben voor het lidmaatschap van Provinciale Staten.
 
 
Verenigingsleven
 
Om te weten wat er leeft in een gemeenschap, moet je er tussenin staan. In 1995 mocht ik stadprins van Kerkrade zijn. Een prachtige rol, geweldig om met zoveel verenigingen en individuen een fantastische carnavalstijd te mogen beleven. Na mijn ‘prinsenjaar’ ben ik actief gebleven in de 
Vasteloavendsverain door het Kloonekonkoer te organiseren (destijds nog niet op de Markt maar in de Rodahal). Precies 1x11 jaar heb ik daarna ook nog het secretariaat mogen voeren van de Sjieftong Jalabal van de Prinseroad Kirchroa. 
 
Mijn betrokkenheid bij de gemeenschap wilde ik echter ook op een andere manier inzetten. In 2006 werd ik lid van de Ronde Tafel Kerkrade, een serviceclub waar jaarlijkse inzet wordt verwacht om goede doelen te steunen. Mooi dat ik hieraan kon meewerken. Dierbaar zijn de herinneringen aan het jaarlijkse diner in de zorgcentra. Ik had het initiatief genomen om met de Ronde Tafel elk jaar een viergangendiner te serveren in de verzorgingshuizen. Gewoon dienstbaar zijn aan mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om bezoek te krijgen. Een praatje maken en er vooral zijn voor ouderen of zieken. Vaak is het gemakkelijk om een cheque te geven, maar hier zelf handen uit de mouwen te steken geeft pas echt voldoening!
 
Tradities vind ik belangrijk. Als voorzitter van het St. Catharinagilde Holz-Rolduc ben ik actief met voorbereidingen van de Stadsprocessie, het koningsvogelschieten op Rolduc en bijvoorbeeld het in stand houden van Kapel Beerenbosch bij Rolduc. Ik mocht aan de wieg staan van de wijnberg of het Hertog Limburg Pad om zodoende de band met onze prachtige abdij Rolduc en Kerkrade duidelijker te maken. 
 
Sinds 2014 ben ik lid van Rotary in Heerlen. Rotary is een service-organisatie zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. “Service above Self” is het internationale motto oftewel dienstbaarheid boven eigen belang. Het moge duidelijk zijn dat ik die visie met hart en ziel 
onderschrijf en vandaar ook trots ben lid te zijn en me te mogen inzetten voor een ander. 
 
De rode draad in mijn leven loopt langs mensen, verenigingen, besturen en gezin. Inzetten voor anderen, talenten benutten. Precies dat wil ik ook bewerkstelligen in Provinciale Staten. Koesteren wat je hebt, verbeteren wat kan. Dat is Max. Dat ben ik. Max voor Limburg!