Motivatie

"Waarom moet ik uitgerekend op jou stemmen?”. De meest gestelde verkiezingsvraag. Het is in onze democratie mogelijk om op personen te stemmen i.p.v. partijen. Als je vindt dat ik in persoon je mag of moet vertegenwoordigen in Provinciale Staten, dan heb ik echt elke stem nodig. 
 
Mijn motivatie om verkiesbaar te zijn voor Provinciale Staten zit diepgeworteld maar is ook eenvoudig: ik wil me inzetten voor een ander. Veel besluiten over onze gemeenschap, over verenigingen, cultuur, infrastructuur, leefomgeving of economie worden genomen op provinciaal 
niveau. Graag wil ik daarom mijn invloed uitoefenen en mensen vertegenwoordigen om samen met anderen de juiste beslissingen te nemen. Het verkiezingsprogramma van het CDA heet niet voor niets ‘Zin in Limburg’, het is een perfecte handleiding om je door een proces van besluiten te voeren. Niet alles is zwart-wit. Er moet veel overlegd worden en ‘de voors en tegens’ van onderwerpen moeten op een verantwoorde manier worden afgewogen. 
 
Om vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel mijn steentje bij te dragen aan het nemen van de juiste beslissingen. Gestoeld op de ervaring die ik jarenlang heb mogen opdoen in de gemeenteraad en 4 jaar in Provinciale Staten. Dat is mijn drijfveer. Om die zetel in Provinciale Staten wederom te bemachtigen, heb ik inderdaad élke stem nodig. Dus niet alleen die van u, maar ook van uw buurman, buurvrouw of familie. Mag ik op uw steun rekenen?